قیمت تایپ موسسه بنیاد تایپ و ترجمه ایران :


قیمت تایپ

موارد افزایش هزینه تایپ :

هزینه تایپ

نکات مهم تایپ :

– هر صفحه استاندارد کار تایپ فارسی و انگلیسی ۲۵۰ کلمه خواهد داشت .
– طبیعتا انجام کار تایپ دارای کلمات انگلیسی ، فرمول ، جدول ، نمودار و سایر موارد از این دست که وقت بیشتری از تایپیست می گیرد دارای اضافه هزینه برای هر صفحه خواهد بود که در جدول بالا آورده شده است .
– همه هزینه های بالا برای تایپ در زمان معمول می باشد و برای تایپ های فوری هزینه در ۴٫۱ ضرب می گردد .
رمز موفقیت بنیاد تایپ و ترجمه ایران استفاده از تعداد بالای تایپیست حرفه ای می باشد که متعهد به کار هستند